ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ

ಸ್ಪೀಯರ್ ಹೆಡ್ ಮೀಡಿಯಾ/ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ
102, ಒಂದನೇ ಮಹಡಿ, ಅಭಿಮಾನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್, ಬಂಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್
ಮಂಗಳೂರು-575003

ಇ-ಮೇಲ್
office@spearheadpvtltd.com
mehwish@spearheadpvtltd.com
canute@spearheadpvtltd.com
brian@newskarnataka.com

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
T: +91 824 2213577
M: + 91 88848 44554; +91 95912 34438; + 91 99865 58534